LE BAIN

Peignoir col kimono Diamant blanc

Peignoir col kimono pur coton 270 g/m² coloris blanc
Peignoir col kimono Nid d'abeille blanc

Peignoir col kimono pur coton 200 g/m² coloris blanc
Serviette invites Concorde blanc

Serviette invites pur coton 600 g/m² coloris blanc
Peignoir col chale Damane blanc

Peignoir col chale polyester & coton 400 g/m² coloris blanc
Peignoir col chale Fluffy blanc

Peignoir col chale polyester & coton 300 g/m² coloris blanc
Peignoir col chale Louxor blanc

Peignoir col chale pur coton 420 g/m² coloris blanc
Serviette invites Oxanne blanc

Serviette invites pur coton 450 g/m² coloris blanc
Carre Oxanne blanc

Carre pur coton 450 g/m² coloris blanc
Drap de bain Oxanne blanc

Drap de bain pur coton 450 g/m² coloris blanc
Serviette eponge Oxanne blanc

Serviette eponge pur coton 450 g/m² coloris blanc
Tapis de bain Oxanne blanc

Tapis de bain pur coton 620 g/m² coloris blanc
Drap de bain Princesse blanc

Drap de bain pur coton 500 g/m² coloris blanc
Drap de douche Princesse blanc

Drap de douche pur coton 500 g/m² coloris blanc
Serviette eponge Princesse blanc

Serviette eponge pur coton 500 g/m² coloris blanc
Drap de bain Quadra blanc

Drap de bain pur coton 400 g/m² coloris blanc
Serviette eponge Quadra blanc

Serviette eponge pur coton 400 g/m² coloris blanc
Tapis de bain Quadra blanc

Tapis de bain pur coton 580 g/m² coloris blanc
Carre Royale blanc

Carre pur coton 500 g/m² coloris blanc
Drap de bain Royale blanc

Drap de bain pur coton 500 g/m² coloris blanc
Drap de douche Royale blanc

Drap de douche pur coton 500 g/m² coloris blanc
Gant de toilette Royale blanc

Gant de toilette pur coton 500 g/m² coloris blanc
Serviette eponge Royale blanc

Serviette eponge pur coton 500 g/m² coloris blanc
Serviette invites Royale blanc

Serviette invites pur coton 500 g/m² coloris blanc
Peignoir col chale Terry blanc

Peignoir col chale pur coton 380 g/m² coloris blanc
Mule Uni blanc

Mule pur coton coloris blanc
LE BAIN